Info@ArazBilgiSoft.com  |    0914 753 9249  |   045 3326 2009

پژوهش و توسعه

خیلی ها ایستاده اند برای آنچه که می خواهند به آن برسند، ما در حال گذریم

کلیات تحقیق و پژوهش در آراز بیلگی سافت

آموختن با ایستادن بر داشته ها حاصل نمی شود همواره باید حرکت کرد. ما برای اینکه بتوانیم با تکنولوژی روز هماهنگ باشیم وارد این عرصه شده ایم. تا توانایی ارائه راهکارهای نوین و استاندارد برای نیازهای جدید را داشته باشیم.
پژوهش و تحقیق یک روند فعالانه، هوشیارانه و سامانمند برای کشف، تعبیر و بازنگری پدیده‌ها، رخدادها، رفتارها و فرضیه‌ها است. پژوهش همچنین برای استفاده از پدیده‌های موجود برای دست یافتن به راهکارهای عملی و فناوری‌ها به‌کار می‌رود.
مهم آن است که هرگز از پرسش، باز نه‌ایستیم.
هیچ کاری برای انسان سخت‌تر از فکرکردن نیست.

تحقیق و پژوهش

شرکت نرم افزاری آراز بیلگی سافت برای توسعه در تحقیقات علمی خود از ابزارهایی برای پیشبرد اهداف استفاده می کند.
CPN TOOLS: CPN یک ابزار برای ویرایش، مدلسازی، شبیه سازی و تجزیه و تحلیل شبکه های پتری و پتری رنگی است همچنین بعنوان ابزاری کارآمد و کارا در زمینه زمانبندی و تخصیص منابع در گرید معرفی شده است.
همچنین، توزیع های مختلف شبکه های پتری مورد قبول بوده و متناسب با نیازهای اصلی شما پیش خواهد رفت.

نحوه سفارش

شرکت نرم افزاری آراز بیلگی سافت جهت پاسخگویی به مشتریان محترم آمادگی هرگونه انتقاد و پیشنهادی را دارا می باشد.
این حق شماست که بهترین ها را داشته باشید و ما در تلاش هستیم که ایده آل ها را برای شما فراهم کنیم.

حرکت به بالای صفحه