Info@ArazBilgiSoft.com  |    0914 753 9249  |   045 3326 2009

سیستم اطلاعات مدیریتی

خیلی ها ایستاده اند برای آنچه که می خواهند به آن برسند، ما در حال گذریم

کلیات سیستم اطلاعات مدیریتی

مديران همواره بدنبال اطلاعات هستند واتخاذ تصميمات آنان براساس داده های مرتبط است.
سيستم های اطلاعات مديريتی ( MIS ) سيستم های اطلاعاتی عموما مكانيزه ای هستند كه در داخل سازمان ها به كار می روند و شامل تمام كانال های اطلاعاتی و ارتباطات آن سازمان می شوند. يك سيستم اطلاعاتی شامل تمام المان هايی است كه در جمع آوری داده ها و تغيير و انتشار اطلاعات نقش دارند و معمولا در برگيرنده سخت افزار، نرم افزار، افراد، كانال های ارتباطات و خود داده ها و اطلاعات است. عمليات اين سيستم شامل جمع آوری داده ها، پردازش داده ها و تبديل داده های خام به اطلاعات ارزشمند، ذخيره و بازيابی داده ها و اطلاعات و توليد خروجی هايی نظير گزارشات مديريتی می باشد. فيلدهای مورد توجه در سيستم اطلاعات مديريتی شامل مديريت كسب و كار، مباحث تجاری و مهندسی نرم افزار است.

حاصل رشد سيستم های اطلاعات مديريت به شرح است:

1-مديريت متمركز و تكيه بر محورهای تمركز اطلاعات و بهره گيری ازفن‌آوری پيشرفته
2-طراحی اطلاعات و ارائه گزارشات لازم مورد نياز برای اتخاذ تصميم مديريت، برنامه ريزی وكنترل سازمان
3-طراحی سيستم اطلاعات مديريت با تكيه بركنترل و سيستم های اطلاعاتی مديريت كنترل پروژه ها

شرکت نرم افزاری آراز بیلگی سافت برای توسعه سیستم اطلاعات مدیریتی همراهتان است.

سیستم اطلاعات مدیریتی
Microsoft
Ajax
JQuery
HTML5
CSS
طراحی واکنش گرا

نحوه سفارش

شرکت نرم افزاری آراز بیلگی سافت جهت پاسخگویی به مشتریان محترم آمادگی هرگونه انتقاد و پیشنهادی را دارا می باشد.
این حق شماست که بهترین ها را داشته باشید و ما در تلاش هستیم که ایده آل ها را برای شما فراهم کنیم.

حرکت به بالای صفحه